1 2 3 4 5

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)
oczami przedsiębiorstw
ankieta

Szanowni Państwo, zapraszamy do wypełnienia ankiety oceniającej planowane zmiany w systemie emerytalnym. Ankietę kierujemy do osób, które mają udział w zarządzaniu przedsiębiorstwami (członkowie zarządów, kadra menedżerska, dyrektorzy finansowi), w tym do przedstawicieli działów HR i kadr.

Niniejsza ankieta jest całkowicie anonimowa, a jej wyniki będą analizowane jedynie w postaci zbiorczych zestawień statystycznych. Udzielenie odpowiedzi powinno zająć do ok. 5 minut.

  • 1.
    Proszę zaznaczyć obszar, w którym pełni Pan/Pani swoje obowiązki.
    można zaznaczyć więcej niż jedno pole